Højre hånd til koncernchef - Sæby

Indgå i ledelsen som højre hånd for koncernens administrerende direktør

SKIOLD koncernen er en ekspansiv international virksomhed med aktiviteter og egne datterselskaber i Europa, Asien og Asia Pacific. Virksomhedens udvikler, producerer og markedsfører produkter og komplette løsninger og systemer inden for foderfremstilling, kornbehandling, svinestalde og såsæd. SKIOLD ønsker at være kendt for at levere høj kvalitet og at fremstå som en pålidelig og professionel samarbejdspartner.

Virksomhedens strategi indebærer bl.a. en fortsat, systematisk udbygning af de kommercielle og tekniske kompetencer i dattervirksomhederne og produktdivisionerne. Denne indsats skal både bidrage til at styrke SKIOLD’s position i de respektive markedssegmenter, som er meget forskellige og samtidig sikre integration og koordination på tværs af enhederne.

Som højre hånd for koncernens administrerende direktør vil du skulle påtage dig et bredt spektrum af centrale og yderst selvstændige opgaver såvel med linjeansvar i forhold til datterselskaber m.v. som med ansvar for projekter og større komplekse udviklingsopgaver – de fleste i udlandet.

 SKIOLD’s virksomhedskultur er udpræget hands-on orienteret, idet organisationens evne til at eksekvere under omskiftelige og ofte svære forhold er helt afgørende for den økonomiske resultatdannelse. Det betyder, at du som en del af koncernledelsen skal kunne kombinere helhedsforståelse med en betydelig handlingsorienteret tilgang, hvor hensynet til detaljer ofte vejer tungt.

Vi forestiller os, at du har nogle års relevant specialist- og ledererfaring efter endt kandidatuddannelse og at du besidder en høj arbejdskapacitet. Du har et internationalt udsyn og vil kunne påtage dig en del rejseaktivitet. Du motiveres af at skabe resultater selv og gennem andre. Du er typen, der kan få ting til at ske, og som er vedholdende. Brancheerfaring vil være en fordel, men ikke et absolut krav.

Vi kan tilbyde dig en interessant platform med betydelige muligheder for at skabe selvstændige resultater.

Jobbets indhold vil helt naturligt ændres over tid som følge af behovet for nye initiativer, og du vil i høj grad selv kunne præge retning og tempo.

Arbejdsstedet vil være på moderselskabets adresse i Sæby, hvor de fleste øvrige koncernfunktioner tillige er lokaliserede.

Din ansøgning og CV stiles til CEO, Samuel Waldorph, swa@skiold.com der tillige står til rådighed med yderligere information. Alle henvendelser behandles fuldt fortroligt.